Privacy beleid van Mipony:


Mipony vindt jouw privacy belangrijk en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door jou opgestuurd wordt vertrouwelijk wordt behandeld. We hebben geprobeerd de informatie over ons privacy beleid zo duidelijk mogelijk te formuleren, is iets je niet duidelijk en/ of wil je meer informatie? Zo ja, aarzel dan niet en stuur ons een e-mail naar info@mipony.nl met daarin je vraag onder vermelding van privacy beleid. Ons privacy beleid kan veranderen, bezoek deze pagina dus regelmatig om op de hoogte te blijven van de eventuele wijzigingen.

Let erop dat je altijd toestemming moet hebben van je ouder(s) en/ of verzorger(s) als je nog niet meerderjarig bent om mee te doen aan een wedstrijd, foto’s en of filmpjes, e-mail of andere tekst wilt opsturen naar Mipony.nl!

Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens:

Mipony verzamelt in in de volgende situaties persoonsgegevens:

- als je meedoet aan een wedstrijd
- bij een interview
- als je een foto en/ of filmpje en/of een link naar een artikel en/ of tekst opstuurt
- bij een factuur
- als je je opgeeft voor de Mipony nieuwsbrief
- als je een e-mail stuurt

De persoonsgegevens die we hierbij verzamelen zijn in alle gevallen je e-mail adres met de daarbehorende e-mail waarin je naam staat. Bij een wedstrijd en/ of een factuur verzamelen we tevens ook je opgestuurde adres gegevens.

Waarvoor en waarom gebruiken wij deze persoonsgegevens:

Hier zijn meerdere mogelijkheden voor:

- namelijk voor je toestemming bij het plaatsten van foto’(s) en of filmpje(s), en/ of tekst
- bij een wedstrijd zodat we als je zou winnen de prijs kunnen opsturen
- om een (paarden) vraag te beantwoorden
- als je lid bent van de Mipony nieuwsbrief we je deze kunnen opsturen.
- om antwoord te kunnen geven op een e-mail
- om je een factuur op te sturen als je een dienst hebt afgenomen van
Mipony.nl.

Door deze persoonsgegevens en e-mails krijgen wij tevens een beter beeld van de Mipony bezoekers waardoor wij betere aansluiting van de bezoekers van de Mipony website kunnen genereren. Hierdoor willen wij graag de bezoekersaantallen van Mipony.nl laten groeien.

Mipony Nieuwsbrief
Mipony.nl heeft een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden van Mipony.nl op de hoogte willen houden van nieuws van Mipony.nl. Bij elke nieuwsbrief staat er de tekst hoe je je kunt afmelden. Je e-mail adres wordt niet aan derden verstrekt. Tevens staat ook op de nieuwsbrief pagina op Mipony.nl hoe je je moet afmelden.

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens:

-Voor de rasseninformatie pagina’s bij de rubriek Alles over pony’s bewaren wij de e-mail gegevens met de daarbijbehorende foto(’s) en of/ filmpje met de toestemming voor het plaatsten van de foto’s en/ of filmpjes zolang de toestemming voor het plaatsen van de foto’s niet ingetrokken wordt en wij nog gebruik maken van de foto’s en/of filmpjes. Als we geen gebruik meer zullen maken van de foto’s en/ of filmpjes dan worden deze persoonsgegevens met de e-mail(s) verwijderd.

-Voor de rubrieken Mipony special, Miponyclub, Pony plezier, Alles over pony’s en Nieuws & agenda bewaren we zolang wij nog gebruik maken van de foto’s en/of filmpjes de e-mail(s) met de daarbijbehorende opgestuurde foto(’s) en of/ filmpjes zolang de toestemming niet wordt ingetrokken. Als we geen gebruik meer zullen maken van de foto’s en/ of filmpjes dan worden deze persoonsgegevens met de e-mail(s) verwijderd.

-Bij de rubriek wedstrijd worden de verzamelde persoonsgegevens en bijbehorende e-mails (met eventuele foto’s en filmpjes) niet langer dan 1 jaar bewaard.

-Bij de rubriek Vraag & antwoord worden de verzamelde persoonsgegevens en bijbehorende e-mails (met eventuele foto’s en filmpjes) niet langer dan twee jaar bewaard.

-Algemene vragen en/ of e-mails met eventuele persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de correspondentie afwikkeling.

-Facturen worden bewaard zolang het nodig is voor administratieve verplichtingen.

Inzien, wijziging en/ of verwijdering van de gegevens:
Je kunt altijd een e-mail sturen naar Mipony.nl om te vragen welke gegevens we eventueel van je hebben verzameld. Je kunt ten alle tijden ons verzoeken om te vragen om de eventueel verzamelde gegevens en/of foto’s en filmpjes die je hebt opgestuurd te wijzigen en/ of te laten verwijderen (het recht om vergeten te worden). Neem contact op met info@mipony.nl onder vermelding van persoonsgegevens.

Mipony.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren), om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Mipony.nl zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Mipony.nl door een e-mail te sturen naar info@mipony.nl dan verwijderen wij deze gegevens.  

Mipony.nl heeft een twitter pagina, Facebook pagina filmpjes van You tube en een instagram. We verzoeken je vriendelijk om als je van deze pagina’s gebruik maakt bij deze bedrijven de privacy verklaring door te lezen (welke regelmatig kunnen wijzigen) zodat je bekend bent met wat zij doen met jouw persoonsgegevens.

Mipony maakt gebruik van Webalizer, dit programma meet welke pagina’s het meest bezocht worden op de Mipony.nl website. Hiermee krijgt Mipony een beter beeld van hoe de website gebruikt wordt en kunnen we de website zoveel mogelijk verbeteren. Webalizer houdt algemene bezoekgegevens bij zoals het IP-adres van je computer, het tijdstip wanneer je op de site bent en gegevens die de browser van jou als bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden door Webalizer geregistreerd en door Mipony gebruikt om een goed beeld te krijgen van het bezoek- en klikgedrag van de Mipony bezoekers op de website. Deze gegevens worden door Mipony niet aan derden verstrekt.

Mipony 2008-2018©