Beste bezoeker van mipony.nl,

We willen je graag attent maken op het volgende: Vertel nooit op het internet je persoonlijke gegevens zoals je naam, je adres, je telefoonnummer of je email.

Vraag toestemming aan je ouders/verzorgers als je een foto wilt opsturen of mee wilt doen aan een wedstrijd of andere actie op mipony.nl

Mipony.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de mipony.nl website.


Mipony 2008-2018©