Disclaimer:


mipony.nl heeft met de meest grootste zorg de inhoud van mipony.nl op internet samengesteld.

mipony.nl is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie en de schade die is of dreigt te worden toegebracht. De inhoud van mipony.nl kan zonder vooraankondiging, op ieder gewenst moment en naar eigen inzicht aangepast of beëindigd worden. mipony.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging. mipony.nl is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. mipony.nl spant zich ervoor in de inhoud van deze website actueel en volledig te hebben. Ondanks deze zorg en inspanning is het mogelijk dat de inhoud met betrekking tot de aard, onvolledig of onjuist is. mipony.nl is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden.

Het is de gebruiker ten strengste verboden de site te vermenigvuldigen, door te sturen te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mipony.nl worden gebruikt voor commerciële doeleinden en andere sites. mipony.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.

Copyright: niets uit de website mipony.nl mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in gegevensbestanden of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopiëren, opname of op andere manier zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van mipony.nl

Mipony 2008-2018©